การประชุมเพื่อรับท่านผู้ตรวจราชการ วันที่ 14 สค 2555‏