ประชาสัมพันธ์ การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่  11-12 กรกฏาคม  2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
โดย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะ นางชวนพิศ  ชวนประสงค์ และคณะ
ได้จัดโคงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยนักศึกษา
ที่เข้าร่วมการอบรม อยู่ระดับชั้น ปวส.1 สาขาพืซศาสตร์ และสัตวศาสตร์..ดูภาพ

 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย