ประชุมเพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

การพัฒนาความร่วมมือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน ที่บูรณาการการเรียนระหว่าง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยมีท่านผู้อำนวยการพนม และ คณะบผู้บริหาร วษท.นว โดยมีท่านผู้อำนวยการวิทยา พลศรีเป็นประธาน อีกทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชาญชัย ศรีเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพ นายโอภาส เกตุเดชา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายเนาว์ สอนไว และ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  แขดอน

 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย