ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างงานปรับปรุงหอประชุม(๗๒.๑๑.๑๑๐๙)

ประกาศ   เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบริการส่งเสริมการเกษตรเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์และรถไถเดินตามพร้อมอุปกรณ์  ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556

 

*ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ในวันที่ 7-18 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 15.00 น. หรือสอบถามได้ที่หมายเลย 0-5635-5420สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำ
ระกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำ ระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบผลิตน้ำปะปา

  • ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ (เปิดเอกสาร)
  • กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  17 กันยายน 2555  ตั้งแต่เวลา  10.00 น-11.00 น.
  • ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ที่ งานพัสดุกลาง
  • ขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองได้ในระหว่างวันที่ 12-24  กันยายน  2555 เวลา 09.00 น.-16.00 น.
  • เปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 25 กันยายน  2555  เวลา 09.00 น. ณ.งานพัสดุ
 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย