อกท.หน่วยนครสวรรค์

ผังบุคลากร อกท.หน่วยนครสวรรค์
นายบุญปลูก   บุญอาจ
ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยนครสวรรค์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นางสาวบัวคำ  คงสะโต
หัวหน้างานกิจกรรม
ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยนครสวรรค์

 •   นายก อกท.หน่วยนครสวรรค์
 •   รองนายก อกท.หน่วยนครสวรรค์
 •   เลขานุการ อกท.หน่วยนครสวรรค์
 •   ผู้สื่อข่าว  อกท.หน่วยนครสวรรค์
 •   ปฏิคม  อกท.หน่วยนครสวรรค์
 •   เหรัญญิก  อกท.หน่วยนครสวรรค์
 •   ประธานวิชาชีพสัตวศาสตร์
 •   ประธานวิชาชีพเกษตรผสมผสาน
 •   ประธานวิชาชีพพืชศาตร์
 •   ประธานวิชาชีพธุรกิจเกษตร
 •   ประธานวิชาชีพช่างกลเกษต

วีดีทัศน์กิจกรรมต่างๆ........................................................................................................

ทักษะการจัดสวนกลางแจ้ง งาน อกท.ระดับชาติ ปี 2556

ภาพกิจกรรม

https://www.picz.in.th/images/2018/01/03/5555.jpg  https://www.picz.in.th/images/2018/01/03/23795806_901882249961330_1476050252998608428_n.jpg
https://www.picz.in.th/images/2018/01/03/23659132_900323606783861_4516238136134556315_n.jpghttps://www.picz.in.th/images/2018/01/03/23905448_901881719961383_2373244235186864403_n.jpg
https://www.img.in.th/images/7e073190b45ce593ee54fab8deb9d2f4.jpghttps://www.img.in.th/images/164835f50b7c5d220acf26206419374b.jpg
https://www.img.in.th/images/5c3ce3209df1d19fda1454c0d2ed56d7.jpghttps://www.img.in.th/images/91660b6b355ca2076d2f4778c73c0a95.jpg
https://www.img.in.th/images/22f6982e2b121de8d4cdf748faf0d126.jpghttps://www.img.in.th/images/ced2e8e88adcc30b87118f38ce74832b.jpg
https://www.img.in.th/images/ec080140533ac9b16df34fcacb0e750f.jpghttps://www.img.in.th/images/5d11d2e36a4454dd71168d31b169aa23.jpg
https://www.img.in.th/images/53286c5a578faeefe68cb37acde84b30.jpghttps://www.img.in.th/images/aa67a2039c77d9241111da5eba64a1e2.jpg
https://www.img.in.th/images/68636b507347beb2804aedfcf577d310.jpg
https://www.img.in.th/images/8c35d116b5a83781c2d638b44826188d.jpg
https://www.img.in.th/images/69637c0a6ee45fc035bdbab527d8fd02.jpghttps://www.img.in.th/images/bbafac0373a88e97ba82389951677053.jpg
https://www.img.in.th/images/b7cce9a45e3f16f4750b3a5750c1a753.jpghttps://www.img.in.th/images/22066a7620e9760d975169efd823d319.jpg

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยนครสวรรค์..................................................................................

ภาพแห่งความประทับใจ........................................................................................................

             นายกฤษฎา   ชูช่วย  

                         สมาชิก  อกท.ดีเด่น ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2556

                                                                            นายวัชริศ  เชิดโคกศรี

                                                            นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2555


                                                                                 นายเกียรติศักดิ์  สะอาดละออ

                                                                                  สมาชิกดีเด่นระดับชาติ


 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย