เสริมสร้างคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชา  พัฒนาสังคม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และบริการชุมชน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ มีพันธกิจดังนี้

1)      เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ตามความต้องการของท้องถิ่น

2)      ดำเนินงานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างที่ดี

3)      ผลิตนักศึกษาโดยเน้นคุณภาพและคุณธรรม

4)      มุ่งพัฒนาบุคลากร

5)      จัดการเรียนการสอนบริการชุมชน

บริการชุมชน

ทักษะดี  มีคุณธรรม

 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย