ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ได้ต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินฯ บริเวณอาคารอำนวยการ โดย ท่าน ผอ.วิทยา พลศรี เป็นประธาน
ในการต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ซึ่งมี ท่าน ผอ.สินชัย ศิริกุล เป็นประธานคณะกรรมการ
รองผู้อำนวยการสมชาย ดวงเนตร และคุณ ธัญยธรณ์ ตันโน ....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ประมวลภาพวันที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2555


 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย