ทัศนศึกษาเขื่อนภูมิพล

ทัศนศึกษาเขื่อนภูมิพล

การทัศนศึกษาเขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก ของนักศึกษาระดับชั้น  ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
เพื่อความเข้าใจ และตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีความสัมพันธ์กัน ทางครูผู้
สอน โดย อาจารย์สุรสิทธิ์  สดีวงศ์ จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาเขื่อนภูมิพล..........

 
ลิขสิทธิ์ © 2018 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย